Van alle studenten die komend studiejaar recht hebben op een basisbeurs heeft zo’n 90 procent de beurs inmiddels aangevraagd. Maandag staat de teller op 391.288, laat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) weten. Begin juli waren ruim 200.000 aanvragen gedaan.

DUO roept studenten die komend collegejaar recht hebben op de basisbeurs maar nog geen aanvraag hebben gedaan de komende weken via social media nogmaals op dit te doen. Ook ouders van studenten worden erop gewezen dat hun kind(eren) voor 1 september hun beurs moeten aanvragen als ze het geld eind september voor het eerst op hun rekening willen ontvangen.

Studenten aan hogescholen en universiteiten krijgen voor het eerst in acht jaar weer een basisbeurs. Als ze binnen tien jaar afstuderen wordt die omgezet in een gift. Met de herinvoering van de beurs komt een einde aan het leenstelsel, dat jarenlang felle kritiek kreeg van studentenorganisaties. Uiteindelijk brokkelde ook de politieke steun voor het leenstelsel af.

Voor thuiswonende studenten is het bedrag 110,30 euro per maand. Studenten die op kamers wonen krijgen komend studiejaar 439,20 euro. Dat is inclusief een tijdelijke verhoging van 164,30 euro vanwege de gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie. Ongeveer 435.000 studenten, onder wie 124.000 eerstejaars, hebben komend studiejaar naar verwachting recht op de basisbeurs.

Het bericht DUO: ruim 390.000 studenten hebben basisbeurs aangevraagd verscheen eerst op Nieuws.nl.

Door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *