Psychische problemen en het bekijken van steeds extremere porno lijken vaak vooraf te gaan aan daadwerkelijk kindermisbruik. Dat komt naar voren in een onderzoek van Stop it Now en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Zij richtten zich specifiek op daders en potentiële daders van misbruik.

Inzicht in “de omstandigheden die voorafgaan aan daderschap” kan aanknopingspunten geven om misbruik te voorkomen, leggen de organisaties uit. Daarom hebben ze onderzoek gedaan naar 146 mensen tot 25 jaar die de afgelopen jaren zelf contact hebben gezocht met de hulplijn van Stop it Now. Die organisatie probeert misbruik tegen te gaan door bijvoorbeeld vertrouwelijk het gesprek aan te gaan met mensen die online naar kinderporno kijken. Naar de hulplijn bellen ook mensen die willen praten over hun gevoelens of vrezen dat ze ooit over de schreef zullen gaan.

Uit de analyse die donderdag verscheen, komt naar voren dat ruim de helft van de bellers (58 procent) zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. In de meeste gevallen is dat het online bekijken van seksueel kindermisbruik. In een aantal gevallen gaat het ook om mensen die contact hebben met minderjarigen en bijvoorbeeld seksueel beeldmateriaal uitwisselen, “al dan niet tegen de wil van de minderjarige”. Ook meldden zich enkele daders die fysiek een minderjarige hadden misbruikt. Vier op de tien bellers hadden geen strafbaar feit gepleegd. Zij waren bezorgd over hun eigen gevoelens.

Bijna de helft van de mensen uit de onderzochte groep zegt last te hebben van psychische problemen. Ze hebben bijvoorbeeld dwanggedachten of depressieve gevoelens. “Deze problemen spelen een rol in (de aanloop naar) het potentiële delictgedrag”, schrijven de onderzoekers.

Een andere veelgenoemde factor, die ook in bijna de helft van de gesprekken naar voren komt, is “risicovol pornokijkgedrag”. De ondervraagde jongeren “komen door herhaalde blootstelling aan pornografisch beeldmateriaal in een neerwaartse spiraal terecht”, legt onderzoeker Kelly van den Heuvel van Stop it Now uit. “Ze zoeken steeds extremere beelden om dezelfde mate van spanning en opwinding te ervaren.” Van den Heuvel benadrukt dat het belangrijk is dat jongeren voordat ze over de schreef gaan “een veilige omgeving waar ze over hun gevoelens en gedrag kunnen praten” vinden.

Met de uitkomsten van het onderzoek willen de organisaties “vroegtijdige interventies” ontwikkelen, zodat misbruik kan worden voorkomen.

Het bericht Mentale problemen en extreme porno gaan vaak aan misbruik vooraf verscheen eerst op Nieuws.nl.

Door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *