Steeds meer mensen zeggen hun baan in de zorg op. Van de mensen die in het eerste kwartaal van vorig jaar in de zorg werkten, zijn er een jaar later ruim 155.000 vertrokken. Dat is de grootste uitstroom sinds 2010, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begon met het bijhouden van de gegevens.

Netto steeg het aantal werknemers in de zorg nog wel. Dat komt doordat de instroom iets hoger is dan de uitstroom. Tegenover de 155.100 medewerkers die de zorg verlieten, staan er bijna 176.000 die in de zorg aan de slag gingen. Daardoor steeg het totale aantal werknemers met bijna 21.000. Het verschil wordt echter steeds kleiner. Begin vorig jaar groeide het personeelsbestand netto met ruim 25.000 mensen en begin 2021 bedroeg de toename zo’n 41.000 in een jaar tijd. In 2010 steeg het aantal medewerkers in de zorg op jaarbasis zelfs met meer dan 74.000.

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de redenen waarom mensen de zorg verlaten en heeft daarom geen verklaring voor de toename. Het is niet bekend of bijvoorbeeld de werkdruk een rol speelt. “We weten wel dat werknemers in de zorg al sinds jaar en dag kampen met een hoge werkdruk, maar daar ontlenen ze ook veel tevredenheid aan, ze vinden hun werk zinvol. Dat is beide niet heel erg veranderd”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Volgens het CBS keerden de meeste uitstromers niet meer terug naar de zorg. Naar welke sector ze overstapten, is niet onderzocht. Een kleine groep ging als zelfstandige of via een uitzendbureau door in de zorg. Zij bleven wel behouden voor de sector, maar tellen niet als werknemer. Ook zijn zorgmedewerkers uitgestroomd doordat ze met pensioen gingen. Het CBS sluit niet uit dat uitstromers later weer instromen, maar verwacht dat dit niet om grote aantallen gaat.

Het CBS maakt geen prognoses en laat daarom in het midden of de uitstroom over een tijdje groter zal zijn dan de instroom. Van Mulligen: “We zien wel dat de vraag naar zorg alleen maar zal toenemen, doordat mensen ouder worden. Er zijn weinig mogelijkheden tot automatisering, dus blijft er veel vraag naar mensen.”

In totaal werken ongeveer 1,4 miljoen mensen in Nederland in de sector zorg en welzijn. De sector is daarmee een van de grootste werkgevers van het land.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?ca2d910. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.

Het bericht Nog nooit verlieten zo veel mensen de zorg verscheen eerst op Nieuws.nl.

Door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *