Het gaat heel goed met de ooievaars in Nederland. Het is dan ook niet meer nodig om kunstnesten te plaatsen of hoge palen waarop ooievaars een nest kunnen bouwen. Ooievaars kunnen heel goed zelf een nest bouwen en in delen van het land waar ze dat niet doen is de biotoop kennelijk niet geschikt voor de vogels. Dat zeggen Vogelbescherming Nederland en STORK, kennisorganisatie voor ooievaars.

De ooievaar was in de jaren zestig van de vorige eeuw vrijwel uitgestorven in Nederland. De Vogelbescherming startte een fokprogramma, waardoor de populatie aan het eind van de vorige eeuw weer toenam. In die tijd was het zeer gewenst om ooievaarspalen te plaatsen. Ooievaars keren vaak jarenlang terug naar hetzelfde nest. In Nederland zijn zowel zelfgebouwde nesten van ooievaars als kunstnesten beschermd. Voor het verwijderen van een nest of een nestpaal is een vergunning nodig.

Inmiddels zijn er weer ongeveer 1600 broedparen. Vogelbescherming en STORK stellen dat het niet nodig is om een soort waar het goed mee gaat te bevoordelen boven andere soorten door extra nestruimte aan te bieden. Ooievaarspalen en kunstnesten in kwetsbare natuurgebieden zijn al helemaal ongewenst volgens de vogelkenners. De meeste ooievaars vertrekken binnenkort weer naar het zuiden. Op sommige akkers zijn nu grote groepen ooievaars te zien, die zich verzamelen voor de grote reis.

Het bericht Ooievaars hebben geen palen of kunstnesten meer nodig verscheen eerst op Nieuws.nl.

Door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *