Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib kan de relevante stukken over het lopende onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag inzien, “inclusief de anonieme brieven”. Dat laat Mirko Noordegraaf namens de gedelegeerde opdrachtgevers van het onderzoek weten.

“Het klopt niet dat mevrouw Arib geen mogelijkheid heeft tot inzage in relevante stukken, inclusief de anonieme brieven”, laat Noordegraaf weten in een schriftelijke reactie op vragen van het ANP. “Echter, de zorgvuldigheid en evenwichtigheid zijn de redenen dat zowel wij als de onderzoekers zeer terughoudend zijn met het verspreiden, verstrekken c.q. rondsturen van informatie, inclusief stukken. Maar alle betrokkenen hebben de gelegenheid om kennis te nemen van voor hen relevante stukken en hun visie kunnen geven.”

Arib heeft daar geen gebruik van gemaakt. Ze wil de beschikking hebben over alle relevante documenten, inclusief de twee anonieme brieven. Daartoe heeft ze dinsdag een officieel verzoek ingediend. Arib laat zich bijstaan door de advocaten Geert-Jan en Carry Knoops.

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, heeft officieel opdracht tot het onderzoek naar Arib gegeven. Op aandringen van de Kamer is later besloten de begeleiding ervan over te laten aan zogeheten gedelegeerde opdrachtgevers, om beïnvloeding van het onderzoek te voorkomen. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door recherchebureau Hoffmann. De woordvoering over het onderzoek loopt via de gedelegeerde opdrachtgevers.

De kennisname van relevante stukken en het reageren daarop “is netjes en precies geregeld, en met waarborgen omkleed”, stelt Noordegraaf. “Bijvoorbeeld als het gaat om hoe betrokkenen kennis kunnen nemen van dan wel inzage kunnen hebben in stukken, bijvoorbeeld op locatie. Ook hoor- en wederhoor is vanzelfsprekend met waarborgen omgeven. Dit met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen.”

Het feitenonderzoek richt zich “uitsluitend op de inhoud van de anonieme brieven”, benadrukt Noordegraaf. “Het onderzoek wordt gefaseerd en nauwgezet uitgevoerd, op grond van een onderzoeksprotocol waarin – onder meer – voorzien is in hoor/wederhoor. En het is gericht op het creëren van een evenwichtig onderzoek en dito rapportage, waarbij met de belangen van alle betrokkenen rekening wordt gehouden.”

Het is nog niet bekend wanneer het feitenonderzoek wordt opgeleverd, maar dat zal in ieder geval na het zomerreces van de Tweede Kamer zijn.

Het bericht Opdrachtgevers: Arib kon en kan stukken onderzoek inzien verscheen eerst op Nieuws.nl.

Door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *