Fries praten in de voorschoolse fase zit de ontwikkeling van het Nederlands niet in de weg, stelt de provincie Friesland in reactie op een brief van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. De minister schreef dat de voorschoolse educatie juist gericht is op het ontwikkelen van de Nederlandse taal. De provincie zegt zich te baseren op deskundigen en wetenschappelijk onderzoek naar taalontwikkeling en wil de inzet van Fries in die fase juist “intensiveren”.

Van Gennip schreef de brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een rapport van DINGtiid, het adviesorgaan voor de Friese taal. DINGtiid wil dat er meer aandacht komt voor het Fries in de voorschoolse fase en in de kinderopvang. De minister reageerde daarop door te schrijven dat de focus vooral op het Nederlands moet liggen, maar dat Fries wel gebruikt kan worden om kinderen die thuis Fries spreken beter Nederlands te leren.

Volgens de provincie is het leren van Fries geen belemmering voor het verbeteren van het Nederlands, maar is dat andersom juist wel zo. “Het eenzijdig leren van Nederlands geeft het Fries een andere status en omdat de druk van het Nederlands al zo groot is, wordt het Fries eerder opgegeven.” De provincie wil dat kinderen die thuis Fries spreken ook in het onderwijs zoveel mogelijk Fries als taal aangeboden krijgen, ook voor lessen. Daarnaast moeten kinderen die thuis Nederlands spreken ook in aanraking komen met het Fries, zoals is voorgeschreven, aldus de woordvoerder.

De provincie Friesland ziet Fries spreken in de voorschoolse opvang, waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud naar toe gaan, als enorm belangrijk voor de taal. “Dat is een essentiële fase in de taalontwikkeling van kinderen, voor het borgen van een goede taaloverdracht en het tegengaan van taalverlies”, aldus een woordvoerder.

Friesland zegt dat het door de focus van het Rijk soms lijkt dat Nederlands “meer een officiële taal is dan Fries”. “Daar willen wij nu juist van af.” De provincie zegt wel dat het overleg met het Rijk over het Friese taalplan goed verloopt en dat steeds meer wordt ingezien dat Fries ook belangrijk is.

Het bericht Provincie: Fries staat Nederlands niet in de weg bij peuters verscheen eerst op Nieuws.nl.

Door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *