De Raad van State beslist woensdag of het CO2-opslagproject Porthos wel of niet kan doorgaan. De industrie in de regio Rotterdam wil met het project 37 megaton CO2 afvangen en opslaan in lege gasvelden, om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en klimaatverandering tegen te gaan. Maar milieuorganisatie MOB verzette zich bij de rechter tegen de vergunningen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had afgegeven voor de bouw, omdat daarbij stikstof vrijkomt die schadelijk kan zijn voor de natuur.

De belangen voor de industrie in de regio Rijnmond zijn groot. Porthos, opgezet door het Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland en Gasunie, zegt dat jaarlijks 10 procent van de CO2-uitstoot van de Rotterdamse industrie op te kunnen vangen. Onder andere olieconcerns Shell en ExxonMobil willen er gebruik van maken.

Maar alles hangt af van de beslissing van de Raad van State over de natuurvergunning die Porthos krijgt. Zonder een positief oordeel van de hoogste algemene bestuursrechter moet het hele vergunningentraject over, wat algauw een jaar extra kost. Er zijn ook financiële gevolgen voor de overheid. Het demissionaire kabinet staat garant voor zo’n 175 miljoen euro aan kosten rond aanbestedingscontracten.

Porthos heeft al een ecologische beoordeling laten maken, waaruit zou blijken dat bij de bouw in totaal 160 ton stikstof vrijkomt. “Vergelijkbaar met de hoeveelheid die één dieselauto uitstoot bij het rijden van 200.000 kilometer”, stelt een woordvoerder.

Maar MOB vreest schade aan de natuur in duingebieden rond Rotterdam. Daarnaast vindt voorzitter Johan Vollenbroek dat het afvangen en opslaan van broeikasgassen de overgang naar schonere energie vertraagt. “De levensduur van fossiele brandstoffen wordt zo verlengd”, zegt hij. “Nederland blijft fossiele brandstof subsidiëren. Hier gaat het om 2,1 miljard euro. Dat vinden wij absurd.”

Een woordvoerder van Porthos benadrukt dat de maatschappij nu nog zo afhankelijk is van fossiele brandstoffen, dat het zonder opslag van CO2 onmogelijk wordt om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. “De samenleving heeft tijd nodig om te verduurzamen. Je moet dit echt zien als tussenoplossing.”

In november behaalde MOB al een overwinning. De Raad van State maakte in een tussenuitspraak een einde aan de vrijstelling voor de bouwfase van het project, die regelde dat de tijdelijke stikstofeffecten niet beoordeeld hoefden te worden. Dat oordeel raakte ook tal van andere bouwprojecten.

Het bericht Rechter beslist over CO2-project waar industrie hoop op vestigt verscheen eerst op Nieuws.nl.

Door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *